معنی اسم شریفه

مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند

ریشه اسم شریفه

فراوانی اسم شریفه

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام شریفه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شریفه

یکی از اسامی حضرت زهرا س
مامان شریفه