معنی اسم شلیر

به فتح شین ، شلیل ، میوه ای خوشبو گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو

ریشه اسم شلیر

فراوانی اسم شلیر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام شلیر ثبت نام شده اند.