معنی اسم شهدخت

شاهدخت

ریشه اسم شهدخت

فراوانی اسم شهدخت

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام شهدخت ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شهدخت

سلام، تقريبا دو ماه بعد اينكه جنسيت رو متوجه شدم اين اسم جزو اسامى انتخابى من و همسرم شد و تا زمان بدنيا اومدن شهدخت اسامى ديگه رو هم بررسى مى كرديم اما در نهايت اين اسم رو بيشتر مى پسنديديم. يكى به دليل تناسب اين اسم با فاميلى دخترم بود و بعد ايرانى بودن اين اسم و در نهايت اينكه معنا و مفهومش همراه خود اسم است از ويژگى هايى بود كه برامون اهميت داشت.
مامان شهدخت