معنی اسم شوکا

در گویش مازندران آهو

ریشه اسم شوکا

فراوانی اسم شوکا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام شوکا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم شوکا

یه لحظه تو ذهن پدرش زیبا بود بعد به زبان آورد و من هم دوست داشتم به معنای آهو
مامان شوکا