معنی اسم صاباح

ترکی از عربی صبح

ریشه اسم صاباح

فراوانی اسم صاباح

تا کنون کسی با نام صاباح در گهواره ثبت نام نکرده است.