معنی اسم صاباح گل

صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل

ریشه اسم صاباح گل

فراوانی اسم صاباح گل

تا کنون کسی با نام صاباح گل در گهواره ثبت نام نکرده است.