معنی اسم صبرناز

صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا

ریشه اسم صبرناز

فراوانی اسم صبرناز

تا کنون کسی با نام صبرناز در گهواره ثبت نام نکرده است.