معنی اسم صدر

بالاترین ، اعلاترین در هر چیز

ریشه اسم صدر

فراوانی اسم صدر

تا کنون کسی با نام صدر در گهواره ثبت نام نکرده است.