معنی اسم صدف

نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث

ریشه اسم صدف

فراوانی اسم صدف

در حال حاضر ۱۷۰ نفر در گهواره با نام صدف ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم صدف

اسم دختر منم صدفه دختر بزرگم انتخاب کرد
مامان صدف
خب من یه اسم کوتاه و خاص میخواستم . اسم همسرم سعید و اسم خودم فرشته س . صدف آوای هر دو تا اسم رو داره . به فامیل شم میاد . صدف سراج . من و همسرم عاشق دریا و شمالیم . صدف ما رو یاد دریا میندازه
مامان صدف