معنی اسم ضرغامه

مؤنث ضرغام، شیر درنده ، پهلوان، دلاور

ریشه اسم ضرغامه

فراوانی اسم ضرغامه

تا کنون کسی با نام ضرغامه در گهواره ثبت نام نکرده است.