معنی اسم طاهره

مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)

ریشه اسم طاهره

فراوانی اسم طاهره

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام طاهره ثبت نام شده اند.