معنی اسم طاهره

مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)

ریشه اسم طاهره

فراوانی اسم طاهره

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام طاهره ثبت نام شده اند.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا