معنی اسم طرب انگیز

طرب(عربی) + انگیز(فارسی) ، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی

ریشه اسم طرب انگیز

فراوانی اسم طرب انگیز

تا کنون کسی با نام طرب انگیز در گهواره ثبت نام نکرده است.