معنی اسم طرفه

شگفت آور، جالب،عجیب

ریشه اسم طرفه

فراوانی اسم طرفه

تا کنون کسی با نام طرفه در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا