معنی اسم طرفه

شگفت آور، جالب،عجیب

ریشه اسم طرفه

فراوانی اسم طرفه

تا کنون کسی با نام طرفه در گهواره ثبت نام نکرده است.