معنی اسم طرلان

ترلان

ریشه اسم طرلان

فراوانی اسم طرلان

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام طرلان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم طرلان

من موقعی که باردار بودم دوست داشتم اسم دخترم جدید وخاص باشه توی بارداریم اسمش و انتخاب کردم همسرم گذاشته بود به عهده ی خودم به همین دلیل طرلان و انتخاب کردم
مامان طرلان

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا