معنی اسم طلا

فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر

ریشه اسم طلا

فراوانی اسم طلا

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام طلا ثبت نام شده اند.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا