معنی اسم طلاناز

طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا

ریشه اسم طلاناز

فراوانی اسم طلاناز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام طلاناز ثبت نام شده اند.