معنی اسم طلاگون

طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر

ریشه اسم طلاگون

فراوانی اسم طلاگون

تا کنون کسی با نام طلاگون در گهواره ثبت نام نکرده است.