معنی اسم طیلا

می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می آید

ریشه اسم طیلا

فراوانی اسم طیلا

تا کنون کسی با نام طیلا در گهواره ثبت نام نکرده است.