معنی اسم عادله

مؤنث عادل،بانوی با انصاف

ریشه اسم عادله

فراوانی اسم عادله

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام عادله ثبت نام شده اند.