معنی اسم عاطفه

عربی محبت و مهربانی، عطوفت

ریشه اسم عاطفه

فراوانی اسم عاطفه

در حال حاضر ۱۴۵ نفر در گهواره با نام عاطفه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم عاطفه

من نذر کردم اگه خدا بهم پسری سالم داد اسمشو بزارم محمد.. لطف خدا شاملم شد
مامان گل پسر
محمد جان قشنگتره
مامان گل پسر