معنی اسم عالم تاج

عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم می درخشد

ریشه اسم عالم تاج

فراوانی اسم عالم تاج

تا کنون کسی با نام عالم تاج در گهواره ثبت نام نکرده است.