معنی اسم عالیه

مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)

ریشه اسم عالیه

فراوانی اسم عالیه

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام عالیه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم عالیه

هنگامی ک عالیه هفت ماهه بود
مامان عالیه