معنی اسم عصمت

بی گناهی، پاکدامنی

ریشه اسم عصمت

فراوانی اسم عصمت

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام عصمت ثبت نام شده اند.