معنی اسم عطرسای

عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده

ریشه اسم عطرسای

فراوانی اسم عطرسای

تا کنون کسی با نام عطرسای در گهواره ثبت نام نکرده است.