معنی اسم عقیق

نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری

ریشه اسم عقیق

فراوانی اسم عقیق

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام عقیق ثبت نام شده اند.