معنی اسم علویه

از نسل علی(ع)، سیده

ریشه اسم علویه

فراوانی اسم علویه

تا کنون کسی با نام علویه در گهواره ثبت نام نکرده است.