معنی اسم عنبر

ماده ای چرب، خوشبو، و معطر که از معده یا روده نوعی ماهی گرفته می شود و امروزه در عطرسازی به کار می رود

ریشه اسم عنبر

فراوانی اسم عنبر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام عنبر ثبت نام شده اند.