معنی اسم عنقا

مرغی افسانه ای، سیمرغ

ریشه اسم عنقا

فراوانی اسم عنقا

تا کنون کسی با نام عنقا در گهواره ثبت نام نکرده است.