معنی اسم غدیره

گیسوی بافته شده ،قسمتی از گیاه

ریشه اسم غدیره

فراوانی اسم غدیره

تا کنون کسی با نام غدیره در گهواره ثبت نام نکرده است.