معنی اسم غنج

کرشمه، ناز

ریشه اسم غنج

فراوانی اسم غنج

تا کنون کسی با نام غنج در گهواره ثبت نام نکرده است.