معنی اسم غنچه

گلی که هنوز باز نشده و برگهایش به هم فشرده اند ، مجازا ل و دهان معشوق

ریشه اسم غنچه

فراوانی اسم غنچه

در حال حاضر ۲۴ نفر در گهواره با نام غنچه ثبت نام شده اند.