معنی اسم فائزه

فایزه ، نایل، رستگار

ریشه اسم فائزه

فراوانی اسم فائزه

در حال حاضر ۱۷۶ نفر در گهواره با نام فائزه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فائزه

معنی اسمش یعنی زن رستگار .رستگار شونده
مامان فائزه