معنی اسم فائزه

فایزه ، نایل، رستگار

ریشه اسم فائزه

فراوانی اسم فائزه

در حال حاضر ۱۰۴ نفر در گهواره با نام فائزه ثبت نام شده اند.