معنی اسم فارهه

دختر زیبا و با نمک

ریشه اسم فارهه

فراوانی اسم فارهه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام فارهه ثبت نام شده اند.