معنی اسم فام گل

به رنگ گل

ریشه اسم فام گل

فراوانی اسم فام گل

تا کنون کسی با نام فام گل در گهواره ثبت نام نکرده است.