معنی اسم فایدیم

گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی

ریشه اسم فایدیم

فراوانی اسم فایدیم

در حال حاضر ۳۳ نفر در گهواره با نام فایدیم ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فایدیم

همون اول که این اسم رو دیدم ازش خوشم اومد، این اسم رو چند ماه قبل از تولد بچه انتخاب کردیم و قبل از انتخاب کردنش چندین کتاب و ده ها سایت رو گشتیم تا به این اسم رسیدیم در مورد معنیش، چندتا نکته بود که خیلی جذاب بود، اول اینکه یک اسم کاملا ایرانی بود و نام یکی از شهبانو های ایران و دوم معنی اسم که به معنی گل نیلوفر که نماد ایران هست
مامان فایدیم