معنی اسم فخرایران

فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران

ریشه اسم فخرایران

فراوانی اسم فخرایران

تا کنون کسی با نام فخرایران در گهواره ثبت نام نکرده است.