معنی اسم فخرجهان

فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم فخرجهان

فراوانی اسم فخرجهان

تا کنون کسی با نام فخرجهان در گهواره ثبت نام نکرده است.