معنی اسم فرح

شادمانی، سرور

ریشه اسم فرح

فراوانی اسم فرح

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام فرح ثبت نام شده اند.