معنی اسم فرحناز

فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز

ریشه اسم فرحناز

فراوانی اسم فرحناز

در حال حاضر ۳۸ نفر در گهواره با نام فرحناز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرحناز

معنی اسم فرحناز یعنی دختری با ناز زیاد از وقتی فهمیدم کوچولو مون دختره ... چون اسم داداشاش فرهاد و فرزاد هستن منم تصمیم گرفتم دخترمون هم فرناز یا فرحناز باشه که آخرش فرحناز شد بعله اینطوریاااا...
مامان فرحناز
رایان یعنی شازده کوچولو چون شوهرم خودشو شاه شاهان می‌دونه 😂پسرمم باید شاهزاده باشه 😀پس تصمیم گرفتیم رایان انتخاب کنیم که به اسم شوهرمم‌ که احسان میاد ⁦☺️⁩
مامان Ryan