معنی اسم فرزانه

خردمند، دانا

ریشه اسم فرزانه

فراوانی اسم فرزانه

در حال حاضر ۸۰ نفر در گهواره با نام فرزانه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرزانه

من چون دختر چهارم بود تو اسم مونده بودیم خخخخختونت خوندیم دیدیم معنی ش خوبه گزاشتیم
مامان فرزانه