معنی اسم فرنگیس

از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم فرنگیس

فراوانی اسم فرنگیس

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام فرنگیس ثبت نام شده اند.