معنی اسم فروردین

نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

ریشه اسم فروردین

فراوانی اسم فروردین

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فروردین ثبت نام شده اند.