معنی اسم فروزان

شعله ور، مشتعل، روشن، درخشنده

ریشه اسم فروزان

فراوانی اسم فروزان

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام فروزان ثبت نام شده اند.