معنی اسم فریبا

بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند

ریشه اسم فریبا

فراوانی اسم فریبا

در حال حاضر ۴۷ نفر در گهواره با نام فریبا ثبت نام شده اند.