معنی اسم فریر

گیاهی خوشبو

ریشه اسم فریر

فراوانی اسم فریر

تا کنون کسی با نام فریر در گهواره ثبت نام نکرده است.