معنی اسم فریرخ

زیبارخ

ریشه اسم فریرخ

فراوانی اسم فریرخ

تا کنون کسی با نام فریرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.