معنی اسم فلور

گل

ریشه اسم فلور

فراوانی اسم فلور

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام فلور ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فلور

تا نه ماهگي اسم ني ني ما رز بود. و دنبال يك اسم بين المملي ميگشتيم يا حداقل ريشه ااتين داشته باشه.من از قديم فلور رو هم دوست داشتم.فلور به معناي گل هست با ريشه فرانسوي. در نهايت با موافقت همسرم اين اسمو انتخاب كردين
مامان فلور