معنی اسم فلک وش

فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع

ریشه اسم فلک وش

فراوانی اسم فلک وش

تا کنون کسی با نام فلک وش در گهواره ثبت نام نکرده است.