معنی اسم قدسیه

قدسی

ریشه اسم قدسیه

فراوانی اسم قدسیه

تا کنون کسی با نام قدسیه در گهواره ثبت نام نکرده است.