معنی اسم قرنفل

معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا صورتی

ریشه اسم قرنفل

فراوانی اسم قرنفل

تا کنون کسی با نام قرنفل در گهواره ثبت نام نکرده است.